1500.sk

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Ako dotknutá osoba týmto odvolávam súhlas so spracovaním osobných údajov o mojej osobe, ktorý som poskytol/poskytla prevádzkovateľovi, spoločnosti

RFcentrum reality, s. r. o., so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 50 273 540, zapísaná v ORSR BA I Oddiel: sro, vložka č.: 110938/B (ďalej aj ako RFcentrum) ako prevádkovateľ www.1500.sk a správca osobných údajov, za účelom (prosíme označte vo vzťahu ku ktorému účelu spracúvania osobných údajov odvolávate Váš súhlas)

Beriem na vedomie, že pokiaľ ako dotknutá osoba odvolám svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných ponúk a vykonávania marketingových prieskumov, a to telefonicky, e-mailom alebo poštou spoločnosťou RFcentrum reality, s. r. o., so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 50 273 540, zapísaná v ORSR BA I Oddiel: sro, vložka č.: 110938/B, vymaže všetky moje osobné údaje získané na základe mnou udeleného súhlasu z databázy záujemcov o zasielanie obchodných ponúk a vykonávania marketingových prieskumov a nebude ma v tejto súvislosti viac kontaktovať.