Reklamácia novostavby

Zverejnený Publikované v: Novostavby

Pri nehnuteľnosti to často nefunguje ako pri iných produktoch či spotrebnom tovare. Ak počas tejto doby t.j. doby vzťahujúcej sa na zodpovednosť za vady nehnuteľnosti, prídete k developerovi a nemáte s ním žiaden zmluvný vzťah, môže Vás jednoducho otočiť vo dverách. Tento proces sa Vám snažíme priblížiť veľmi zjednodušene, buďte opatrní už pri samotnej kúpe či predaji nehnuteľností.